brasklogoas

Målgrupper

Om meg

cec2011a

Jeg er veldig fascinert av varder. Varden er selve symbolet på å vise vei.

Vardene, og det å varde er spesielt gode bilder på alt arbeid jeg gjør og de tjenestene jeg leverer.

En varde er en nærmest perfekt illustrasjon på arbeid med organisasjonsutvikling og lønnssystemer. Man må alltid ta utgangspunkt i det materialet man har til rådighet og finne gode løsninger ut i fra dette. Derfor blir også hvert eneste resultat unikt. Vardene skal også synes godt og stå lenge.

Ta i tillegg noe så enkelt som at man for eksempel må bygge i riktig rekkefølge og at hver arbeidsoperasjon gjøres grundig og fagmessig. Hver enkelt stein må ligge fjellstøtt før man bygger videre. Bare slik vil varden stå bra i mot ytre forhold som snø, is, vind og sauer som skubber seg.

Personlig har jeg like stor glede av å varde ruter i fjellet for DNT hver sommer som å lede utviklingsarbeid.

Tilbake...

Hvorfor varden?

ommeg

Vardene på de neste sidene har sin egenart og symbolikk som hver på sin måte illustrerer filosofien bak alt jeg arbeider med som bedriftsveileder.

Referanser

Jeg arbeider med store og små virksomheter. Alle er like betydningsfulle for meg. Solide løsninger som kan fungere over tid og overføring av kompetanse er det viktigste for meg å oppnå i oppdragene mine.

Copyright Cecilie Brask AS 2013