brasklogoas

Målgrupper

Stillingsvurderinger og alternative karriereveier

Er du fornøyd med hvordan lønnsutviklingen styres i virksomheten din og har dere gode karriereveier for faglige stillinger?

 

Stillingsvurderinger er verktøyet som gir oversikt over virksomhetens stillingsstruktur, lønnsrelasjoner og karriereveier. Det vil si at de ulike karriereretningene og -nivåene synliggjøres og konkretiseres.

 

Etter å ha jobbet med stillingsvurderinger siden 1986 (hvorav 15 år med poengbaserte systemer som IP og Hay) har jeg utviklet en prosesstyrt stillingsvurderingsmetode. En poengløs tilnærming til stillingsstrukturen. Stillingsvurderingene bygger på en vurdering av hele stillingen og stillingsstrukturen er forankret i virksomhetens egen forståelse av kompleksitet.

 

Alle erfaringer jeg har gjort meg tilsier at objektivitet ikke sikres gjennom hvor godt eller smart systemet er, men gjennom selve prosessen.

 

Jeg tør garantere at dere vil diskutere de viktige og riktige problemstillingene under trygg prosessledelse.

 

Denne prosesstyrte stillingsvurderingmetoden er også basis i  NHOs veiledning av medlemsbedrifter som ønsker å utvikle eget lønnssytem.

 

Ta kontakt, så får du  et uforpliktende innsyn i hvordan stillingsvurderinger  kan å  tilføre nytteverdi i din virksomhet!

 

Tilbake...

Hva sier varden oss?

Denne varden symboliserer ganske godt hvilken konstruksjon en solid sillingsstruktur er. Stillingsstrukturen er på samme måte et landemerke som det skal være lett å forholde seg til.

Referanser

Jeg arbeider med store og små virksomheter. Alle er like betydningsfulle for meg. Solide løsninger som kan fungere over tid og overføring av kompetanse er det viktigste for meg å oppnå i oppdragene mine.

Copyright Cecilie Brask AS 2013