brasklogoas

Målgrupper

Rolletydelighet

Har du hatt barn som har hatt tannregulering? Husker du at når tennene sto som perler på en snor og reguleringen var tatt av, så festet tannlegen på en støttetråd på baksiden av tennene for å opprettholde den nye tannstillingen?

Denne tråden på baksiden som forhindrer alt fra å gli tilbake i gamle posisjoner, er et godt bilde på hva en god rolle-/ansvarsprofil er.

 

De utfordringene man ønsker oppmerksomhet på blir mer håndterbare når rollene og forventningene til hver rolle er tydelige.

 

Kall det gjerne stillingsbeskrivelse selv om ordet støver litt. Uansett navn er stillingsbeskrivelsen et nyttig verktøy for å skape klarhet i forventningene til hver enkelt.  Brukt riktig, skapes det forståelse for mål, strategi og kunnskap om de ulike rollene. I tillegg til at stillingsbeskrivelsen er et viktig grunnlag i arbeidet med belønningssystemet, medarbeidersamtalene og kompetansutvikling.

 

Tenk bare på at en av de viktigste indikatorene på at bedriften er lønnsom, effektiv og har høy kundelojalitet, er at medarbeiderne kan svare positivt på "Vet du hva som forventes av deg?"

 

Unn deg å få nye innspill og en verdifull vinkling på den gamle stillingsbeskrivelsen! - hvordan den som basis i medarbeidersamtalen blir et sterkt og levende verktøy som dere har nytte av.

 

¡ Det mest interessante jeg har oppdaget i forbindelse med å skape tydelige forventninger og    ansvarsgrenser, er likevel at dette arbeidet også virker positivt inn på sykefraværet. Det skaper trivsel, trygghet og motivasjon å vite hva som forventes og hvilke ansvarsgrenser som gjelder.

! Se også hva Statens arbeidsmiljøinstitutt har publisert på sine hjemmesider: "En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser en klar sammenheng mellom rollekonflikt på jobben og nakkesmerter".

http://www.stami.no/?nid=65537&lcid=1044

 

Tilbake...

Hva sier varden oss?

En bauta med en litt utydelig rolle.

Referanser

Jeg arbeider med store og små virksomheter. Alle er like betydningsfulle for meg. Solide løsninger som kan fungere over tid og overføring av kompetanse er det viktigste for meg å oppnå i oppdragene mine.

Copyright Cecilie Brask AS 2013