brasklogoas

Målgrupper

Om meg

cec2011a

Målgrupper

Virksomheter og ledere

  • som har kompetansen, men ikke kapasitet til alt som skal gjøres, eller
  • som ikke selv besitter tilstrekkelig kompetanse på områdene, eller
  • som er i gang, og som kan tenke seg en samtalepartner å "kaste ball" med underveis, eller
  • som vil diskutere tanker, idéer og mulige fremgangsmåter før man starter opp noe og
  • som trenger drahjelp og fremdrift i HR-arbeidet
  • som jobber aktivt med HKI-målinger og som trenger å iverksette tiltak for å bedre skåren for "vet du hva som forventes av deg?"
  • som har lyst til å tenke nytt rundt kompetanse som konkurransefortrinn

Tilbake...

 

Hva sier varden oss?

 

Skal vi skape noe fint sammen?

Les mer...

Referanser

Jeg arbeider med store og små virksomheter. Alle er like betydningsfulle for meg. Solide løsninger som kan fungere over tid og overføring av kompetanse er det viktigste for meg å oppnå i oppdragene mine.

Copyright Cecilie Brask AS 2013