brasklogoas

Målgrupper

Lønn, belønning og karriereveier

Arbeid med lønns-/belønningsmodeller og karriereveier krever en strukturert tilnærming. For å få til de riktige diskusjonene er det smart å begynne med en tydelig lønnspolitikk, for så å sjekke ut at alle roller/stillinger er tydelige, for deretter å sette alle stillinger inn i en stillingsstruktur som gjenspeiler virksomhetens ulike grader av kompleksitet, ansvar og krav til kompetanse.

 

Har man disse tre forholdene på plass, har man rikelig tilgang til et godt sammenligningsgrunnlag og annen viktig informasjon når individuell lønn og lønnsutvikling skal drøftes.

 

Se også Rolletydelighet og Stillingsvurderinger

 

Prosessen frem til dere har lønnspolitikk, rolletydelighet og stillingsstruktur på plass er også veldig godt egnet til å støtte annet organisasjonsutviklingsarbeid.

 

Lønnsdag

Konferansen Lønnsdag ble arrangert for 29. gang i Oslo den 3. desember 2009. Overskriften for konferansen var ”Robuste lønnssystemer som tåler både opp- og nedgangstider”. Lønnsdag arrangeres av Forum for arbeid og lønn som er en frittstående medlemsorganisasjon med blant andre NHO, Spekter, LO, NITO, Norsk Industri, Hartmark Consulting og Sparebank 1 gruppen.

 

To av virksomhetene som deltok i 2009 har arbeidet mye med å utvikle eget lønnssystem. Norsk Rikstoto som presenterte ”Prosessen frem til et moderne lønnssystem for Rikstoto” og Nortura som presenterte         ” Norturas lønnssystem for funksjonærer og ledere”. Både Norsk Rikstoto og Nortura har benyttet mine tjenester og arbeidsmodeller i utviklingsarbeidet.

Hva sier varden oss?

En mønstervarde som denne er mer enn bare en varde. Den er også en god illustrasjon på hvordan man utvikler et solid og godt lønnssystem.

Referanser

Jeg arbeider med store og små virksomheter. Alle er like betydningsfulle for meg. Solide løsninger som kan fungere over tid og overføring av kompetanse er det viktigste for meg å oppnå i oppdragene mine.

Copyright Cecilie Brask AS 2013