brasklogoas

Målgrupper

Ledelse

Ledergrupper (og alle andre grupper) vil ha stort utbytte av å arbeide med egen utvikling og gruppedynamikk fra tid til annen. Det være seg kommunikasjon eller samarbeid i gruppen man opplever har et utviklingspotensiale.

 

Grupper som ønsker bistand i arbeidet med egen utvikling vil oppleve stort utbytte av å jobbe gestaltisk. I hovedsak betyr det å arbeide her og nå, med å tydeliggjøre det som er uten å tolke, og å styrke gruppens evne til å kommunisere og å være oppmerksom på det som er.

 

En annen viktig nøkkel til godt lederskap mener jeg ligger i å bygge en trygg lederidentitet . Jeg er sikker på at en trygg lederidentitet er nødvendig for å få fullt utbytte av annen lederopplæring. Det bør være tydelige, avklarte forventninger til rollen som leder. Å styrke ledermot og bevissthet hos den enkelte lederen er mitt viktigste bidrag gjennom gode rollebeskrivelser og ledercoaching!

 

Les mer om Gestalt i organisasjoner

Hva sier varden oss?

Ledelse og gode siktevarder er to sider av samme sak!

Referanser

Jeg arbeider med store og små virksomheter. Alle er like betydningsfulle for meg. Solide løsninger som kan fungere over tid og overføring av kompetanse er det viktigste for meg å oppnå i oppdragene mine.

Copyright Cecilie Brask AS 2013