brasklogoas

Målgrupper

Articles

Hva er egentlig gestalt?

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med et meningsfylt hele.

 

Gestaltlov (hentet fra Norsk Gestaltinstitutts hjemmeside)

"En helhet kan inneholde mer eller være annerledes enn summen av delene. En meningsfylt helhet bestemmes av hvordan vi opplever delene satt sammen og opplevelsen av egenskapene til delene"

 

Gestalt er en retning innen den humanistiske psykologien og bygger på teorier og idéer fra eksistensialismen og fenomenologisk filosofi. De grunnleggende idéer i gestalt er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

 

Det er terapiretningen, gestaltterapi, som nok er mest kjent i Norge. Men i moderne organisasjonspsykologi er gestalt en av de mest anerkjente metodene for prosessorientert utvikling. Innen gestaltretningen er det utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Endring skjer når man erkjenner det som er, ikke når man prøver å endre. Gestalt i organisasjonsutvikling har et sterkt fotfeste i både USA og ellers i Europa, og er på sterk fremvekst i Norge.

 

Økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der mennesker møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom prosessleder og klienten. Ofte vil arbeidet bestå i å prøve ut nye løsninger. Vi arbeider her og nå og øker oppmerksomheten på hva som skjer og hvordan det skjer, ikke på hvorfor. .

 

Tilbake til ledelse...

Tilbake til forsiden...

Referanser

Jeg arbeider med store og små virksomheter. Alle er like betydningsfulle for meg. Solide løsninger som kan fungere over tid og overføring av kompetanse er det viktigste for meg å oppnå i oppdragene mine.

Copyright Cecilie Brask AS 2013