brasklogoas

Målgrupper

Om meg

cec2011a

Lønn og belønning, endringsprosesser

og organisasjonsutvikling

Jeg har spesialisert meg på å lede bedriftsinterne prosesser som har til mål å skape tydelige roller, utvikle og implementere lønns- og belønningsmodeller, alternative karriereveier og medarbeidersamtaler. Det er gjerne utfordrende prosesser som startes når en virksomhet ser på ansvarsgrenser, faglige karriereveier, lønnsrelasjoner og belønningsspørsmål. Dette er prosesser jeg har høy kompetanse på.

 

Overskriften kunne like gjerne vært virksomhetsutvikling, for det er det som skjer i disse prosjektene.

Jeg samarbeider med sterke fagmiljøer og jeg har blant annet i mange år bistått NHO med å holde kurs i lønnssystemer og medarbeidersamtaler.

 

Målet mitt som bedriftsveileder er å støtte i endringsprosesser og å skape positiv utvikling hos samarbeidspartnere. Jeg har kompetanse på å lede utviklingsarbeid/-prosesser og å hjelpe til med å finne gjennomførbare løsninger som støtter opp under overordnete målsettinger. Jeg er ofte samtalepartner og løsningsarkitekt for virksomheter som vil se nye muligheter og finne fornuftige innganger til lederutvikling/organisasjonsutvikling.

 

Mitt faglige ståsted som prosessleder og samtalepartner er gestaltteoriene. Les mer...

 

Kontakt meg gjerne for et uforpliktende møte på telefon 916 70 543. eller send en  e-post til meg på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hvorfor varden?

ommeg

Vardene på de neste sidene har sin egenart og symbolikk som hver på sin måte illustrerer filosofien bak alt jeg arbeider med som bedriftsveileder.

Referanser

Jeg arbeider med store og små virksomheter. Alle er like betydningsfulle for meg. Solide løsninger som kan fungere over tid og overføring av kompetanse er det viktigste for meg å oppnå i oppdragene mine.

Copyright Cecilie Brask AS 2013